Напрямки

НАПРЯМКИ нашої роботи

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)


З 2017 року в Україні було впроваджено нове законодавство (Закон України «Про оцінку впливу на довкілля») пов’язане з запобіганням шкоди довкіллю та доцільності користування природних ресурсів при здійсненні господарської діяльності, з урахуванням інтересу держави громадськості та підприємця

Будь яка господарська діяльність у процесі впровадження, може призвести до негативних наслідків навколишньому середовищу. Законом передбачено провадження процедури ОВД для категорій деяких видів планованої діяльності та об’єктів.

Післяпроектний моніторинг (ОВД)


Що таке після проектний моніторинг ОВД?

Після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля підприємство, що проводило процедуру ОВД забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу за для виконання умов передбачених висновком.

Вимоги, строки та механізм здійснення моніторингу визначаються у висновку оцінки впливу на довкілля.

За результатами якого підприємства та уповноважені органи узгоджують заходи які можуть зменшити або усунути вплив діяльності на довкілля.

Поводження з відходами


Будь яке підприємство, навіть, якщо воно не займається виробництвом, та веде свою діяльність в офісі чи надає послуги - утворює відходи. Це є макулатура, побутове сміття, відпрацьована офісна техніка, батерейки, освітлювальні прилади, що не підлягають використанню та інше.

На підприємстві не залежно від форми власності необхідно провести інвентаризацію відходів, та отримати документацію відповідно до постанови КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Водні ресурси


Регулювання законодавства в сфері водних ресурсів забезпечується Водним Кодексом України.

Згідно якого, якщо підприємства при здійсненні господарської діяльності використовують воду з підземних або наземних джерел, скидають забруднюючі речовини у водні об’єкти передбачена необхідність отримання екологічної документації (дозволу на спец водокористування та проектів передбачених законодавством)

Використання водних ресурсів без дозволу на спецводокористування тягне за собою накладання штрафів і може призвести до призупинення діяльності, а в деяких випадках відкриття карних справ.

Щоб уникнути цих неприємних наслідків, треба заздалегіть потурбуватися про необхідну документацію

Атмосферне повітря


Якщо діяльність вашого підприємства супроводжується викидами забруднюючих речовин в повітря, то відповідно до чинного законодавства України, необхідно отримати дозвіл на викиди.

Також, якщо на балансі вашої організації є газоочисне обладнання, держава зобов’язує такі організації розробляти паспорт на кожну установку та провести реєстрацію у відповідних органах.

Викиди парникових газів


Що таке викиди парникових газів?

12 грудня 2019 року було прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Відповідно до даного Закону, з початку 2021 року в Україні запрацює єдиний для всіх підприємств облік парникових газів. І першим кроком стане реєстрація установок, з яких здійснюються викиди парникових газів, у Державному реєстрі установок.