Викиди парникових газів

Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів.

Викиди парникових газів


Що таке викиди парникових газів?

12 грудня 2019 року було прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Відповідно до даного Закону, з початку 2021 року в Україні запрацює єдиний для всіх підприємств облік парникових газів. І першим кроком стане реєстрація установок, з яких здійснюються викиди парникових газів, у Державному реєстрі установок.

Для проведення реєстраційної дії від підприємства має бути подано до уповноваженого органу перелік документів, визначений ст. 9 Закону № 0875:
  • Заяву;
  • Загальні відомості про установку за формою, визначеною порядком державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі;
  • Документ, що містить відомості про види та обсяги викидів парникових газів.

Власникам установок викидів парникових газів ( юридичним особам або фізичним особам – підприємцям) необхідно заздалегідь, тобто вже сьогодні, готуватися до процедури МЗВ, а саме:

  • ознайомитись із Законом № 0875 та проектами нормативно-правової бази;
  • привести технічну документацію у відповідність до існуючого стану підприємства.

Особливу увагу варто приділити плану моніторингу та документації, яка підтверджує дані викидів парникових газів.

Під дію цього Закону потрапляють підприємства затверджені згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів, і особливостей його застосування».

Якщо коротко, то система моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів буде працювати наступним чином.

1) Власники установок, на які поширюються вимоги щодо моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, будуть зобов’язані визначати обсяги викидів своїх установок і звітувати про них відповідно до вимог законодавства та затвердженого плану моніторингу.

2) Методи моніторингу викидів визначаються планом моніторингу викидів для конкретної установки, який розробляється відповідним оператором та підлягає затвердженню уповноваженим органом.

3) Затверджений план моніторингу є основою для моніторингу та звітності про викиди. Оператори установок повинні затвердити в уповноваженому органі свій план моніторингу.

4) Наприкінці календарного року оператор готує звіт про викиди, який має пройти процедуру верифікації.

5) До 31 березня року, що передує за звітнім, верифікований звіт про викиди та верифікаційний звіт мають бути надані до уповноваженого органу.

Відповідно до ЗУ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» компанія «Екоресурс» пропонує наступні послуги:
  • розроблення та подання на затвердження плану моніторингу;
  • проведення моніторингу відповідно до затвердженого плану;
  • складання Звіту про викиди парникових газів за результатами моніторингу за звітний період;
  • подання звіту на Верифікацію;
  • подання до уповноваженого органу верифікованного звіту оператора.

Компания «Екоресурс»

Одна з перших у Південному рагіоні надає кваліфіковану допомогу з приводу моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

звертайтеся за телефонами:

+38 (067) 519 14 69 Одеса

Або залишайте контактні дані